Skartujeme

Neberte práci se soukromými dokumenty na lehkou váhu.

Jednorázová skartace

Dokumenty ke skartaci můžete přivézt sami do naší provozovny nebo si nás objednáte. V objednávce uveďte alespoň odhad množství materiálu, který chcete skartovat. Přepravu vám přizpůsobíme na míru, jezdíme po celé České republice. Dokumenty převezmeme na základě předávacího protokolu. Dokumenty rychle a bezpečně skartujeme. Fakturujeme po dokončení likvidace dokumentů. Společně s fakturou obdržíte protokol o bezpečné skartaci.

Pravidelná skartace

Vybavíme vás uzamykatelnými kontejnery, do kterých budete dokumenty bezpečně shromažďovat. Přepravu vám přizpůsobíme na míru a dokumenty ke skartaci budeme pravidelně odvážet. Plný kontejner odvezeme ke skartaci a vyměníme za prázdný. Fakturujeme pravidelně za naplněné a vyvezené kontejnery ke skartaci. Společně s fakturou obdržíte protokol o bezpečné skartaci. Skartovaný odpad je recyklován a dostává tak druhou šanci díky jeho dalšímu zpracování.

Skovajsa skartace

Pronájem bezpečnostních kontejnerů

Dodáváme bezpečné uzamykatelné kontejnery různých objemů. Do kontejneru ukládáte dokumenty určené pro skartaci. Po naplnění kontejner odvezeme a vyměníme za prázdný.

Skovajsa skartace

Typy kontejnerů

Kontejner 825l
nosnost: 300-500 kg

Kontejner 349l
nosnost: 120-200 kg

Kontejner 240l
nosnost: 60-120 kg

Kontejner 95l
nosnost: 30-60 kg

Skartace dokumentů

Mechanická likvidace je nejbezpečnější způsob skartace důležitých a důvěrných dokumentů. Skartací dojde k úplnému znehodnocení dat, čímž jste chráněni proti zneužití osobních údajů, firemních kontaktů, klientských karet atd. Používáme nejmodernější skartační stroj spojený s lisem, který je certifikován Národním bezpečnostním úřadem na stupeň utajení "důvěrné".

Skovajsa skartace

Skartujeme tyto materiály

  • Bílý i barevný papír
  • Netříděný papír: šanony včetně kovu, fólie, sponky
  • Kartóny
  • Harddisky, CD, DVD a jiné digitální nosiče dat

Likvidujeme harddisky a další digitální nosiče dat.

Disponujeme technologiemi pro demagnetizaci a drcení harddisků a jiných datových nosičů. Paměťová média před vašima očima zdemagnetizujeme, abyste měli jistotu, že jsou data opravdu nenávratně odstraněna. Následně nosiče dat mechanicky rozdrtíme v naší skartační lince.

Bezpečně skartujeme harddisky, datové pásky (LTO, DLT, aj.), mobilní telefony, flash disky, DVD a další datová média.

Poptávám skartaci

Tento formulář je chráněn Aimy Captcha-Less Form Guard