Archivujeme

Ušetřete náklady, vypusťte z hlavy termíny a mějte u sebe jenom živé dokumenty.

Služby a vybavení archivu

Skovajsa archivace

 • Hlídáme skartační lhůty.
 • Na vyžádání vyhledáváme a doručujeme dokumenty.
 • Skenujeme vyhledané dokumenty.
 • Operativně odvážíme dokumenty k uložení.
 • Zpracováváme skartační návrhy.
 • Komunikujeme s oblastními archivy.
 • Dodáváme archivační krabice Skovajsa.
 • Jakmile nastává čas, všechno skartujeme.

Vybavení archivu

 • Archivujeme přehledně v moderním policovém systému.
 • Evidujeme v naší elektronické aplikaci.
 • Najdete u nás plně vybavenou badatelnu.
 • Dodáváme recyklovatelné archivační krabice.

Jak probíhá archivace

 • Podepíšeme smlouvu, včetně úpravy GDPR.
 • Vybavíme vás archivačními krabicemi.
 • Dokumenty můžete přivézt sami nebo si pro ně přijedeme my.
 • Dokumentaci převezmeme na základě předávacího protokolu.
 • Potřebujete uložený dokument? Vyhledáme, zapůjčíme či naskenujeme a zašleme, nebo přijedete osobně a využijete naši badatelnu.
 • Až nastane čas, zařídíme schválení skartačního návrhu oblastním archivem.
 • Dokumentaci rádi bezpečně skartujeme.
 • Fakturujeme měsíčně dle počtu krabic.
 • Související a doplňkové služby fakturujeme po provedeném úkonu (např. vstup do evidence, vyhledávání, skartační návrh, skenování atd.).

Výhody archivace

Skovajsa archivace

Externí úschova dokumentů vám šetří místo, finance a čas. Nemusíte hlídat skartační lhůty, vyhledávat dokumenty nebo zpracovávat skartačních návrhy.
Ve společnosti zůstávají pouze živé dokumenty. Ostatní dokumenty jsou uschovány v externím archivu.

Bezpečnost

Archivační halu zabezpečujeme kamerovým systémem napojeným na pult centrální ochrany. Přístup do haly řídíme a monitorujeme 24 hodin denně. Jsme vázáni mlčenlivostí, školíme se pravidelně v oblasti informační bezpečnosti a GDPR.

Smluvní vztah, GDPR

Archivaci dokumentů provádíme na základě uzavřené smlouvy upravující práva a povinnosti smluvních stran obsahující i ustanovení zpracovatelské smlouvy v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR).

Skovajsa archivace

Poptávám archivaci

Tento formulář je chráněn Aimy Captcha-Less Form Guard