Certifikáty

Ověřená kvalita našich procesů.

Certifikáty bezpečnosti a kvality

Certifikáty jsou uděleny v oboru činnosti mechanická likvidace dokumentů a datových nosičů, komerční spisovna, doprava společností United Registrar of Systems.

iso 9001:2015
Certifikát ISO 9001:2015

Osvědčení o zajišťování kvality v organizaci v souladu s ISO 9001:2015

Obor činnosti:

Mechanická likvidace dokumentů


Datum vystavení: 2019
Platnost do: 2024

iso 14001:2015
Certifikát ISO 14001:2015

Osvědčení o managementu systému enviromentální ochrany v souladu s ISO 14001:2015

Obor činnosti:

Mechanická likvidace dokumentů


Datum vystavení: 2019
Platnost do: 2024

iso 27001:2013
Certifikát ISO 27001:2013

Osvědčení o managementu systému ochrany informací uplatňovaný organizací v souladu s ISO 27001:2013

Obor činnosti:

Mechanická likvidace dokumentů


Datum vystavení: 2020
Platnost do: 2024

ISO 45001:2018
Certifikát ISO 45001:2018

Osvědčení o managementu systému BOZP uplatňovaný organizací v souladu s ISO 45001:2018

Obor činnosti:

Mechanická likvidace dokumentů a datových nosičů, komerční spisovna a doprava
Datum vystavení: 2020
Platnost do: 2023

iso 50001:2018
Certifikát ISO 50001:2018

Osvědčení o managementu systému hospodaření s energiemi organizací v souladu s ISO 50001:2018

Obor činnosti:

Mechanická likvidace dokumentů a datových nosičů, komerční spisovna a doprava
Datum vystavení: 2018
Platnost do: 2024

ISO/IEC 21964-1:2018
Certifikát ISO/IEC 21964-1:2018

Certifikát v souladu s požadavky a podmínkami ISO/IEC 21964-1:2018

Obor činnosti:

Mechanická likvidace dokumentů a datových nosičů, komerční spisovna a doprava
Datum vystavení: 2019
Platnost do: 2022

Certifikát Národního bezpečnostního úřadu
Certifikát NBÚ

Certifikát technického prostředku vydaný Národním bezpečnostním úřadem. Potvrzení ověření způsobilosti technického prostředku typu "2".


Velkokapacitní skartovací stroj
Intimus VZ 17.00
Datum vystavení: 2019
Platnost do: 2024