Archivujeme

Ušetřete náklady, vypusťte z hlavy termíny a mějte u sebe jenom živé dokumenty.

Služby a vybavení archivu

Skovajsa archivace

 • Převoz dokumentů k archivaci.
 • Vyhledávání dokumentů.
 • Skenování vyhledaných dokumentů.
 • Doručení vyhledaných dokumentů.
 • Komunikace s oblastními archivy.
 • Zpracování skartačních návrhů.
 • Hlídání skartačních lhůt a následná skartace.

Vybavení archivu

 • Externí spisovna splňující požadavky koncesované živnosti.
 • Najdete u nás plně vybavenou badatelnu.
 • Elektronická evidenční aplikace.
 • Archivujeme přehledně v moderním policovém systému.
 • Dodáváme recyklovatelné archivační krabice.

Jak probíhá archivace

 • Podepíšeme smlouvu, včetně úpravy GDPR.
 • Dodáme vám kvalitní archivační krabice.
 • Dokumenty v krabicích můžete přivézt sami nebo si pro ně přijedeme my.
 • Potřebujete uložený dokument? Vyhledáme, zapůjčíme či naskenujeme a zašleme. Nebo můžete přijet osobně a využijete naši badatelnu.
 • Zařídíme schválení skartačního návrhu oblastním archivem.
 • Dokumenty bezpečně skartujeme.
 • Fakturujeme měsíčně dle počtu krabic.
 • Související a doplňkové služby fakturujeme po provedeném úkonu (např. vstup do evidence, vyhledávání, skartační návrh, skenování atd.).

Výhody archivace

Skovajsa archivace

Externí úschova dokumentů vám šetří místo, finance a čas. Nemusíte hlídat skartační lhůty, vyhledávat dokumenty nebo zpracovávat skartačních návrhy.
Ve společnosti zůstávají pouze živé dokumenty. Ostatní dokumenty jsou uschovány v externím archivu.

Bezpečnost

Archivační hala je zabezpečena kamerovým systémem a napojena na pult centrální ochrany. Přístup do haly je řízen a monitorován, všichni zaměstnanci jsou školení v oblastech informační bezpečnosti, GDPR a vázáni mlčenlivostí.

Smluvní vztah, GDPR

Archivaci dokumentů provádíme na základě uzavřené smlouvy upravující práva a povinnosti smluvních stran obsahující i ustanovení zpracovatelské smlouvy v souvislosti s ochranou osobních údajů (GDPR).

Poptávám archivaci